Zásady PRáCe s Vašimi údaji

www.aromapflege.tirol

Zásady ochrany osobních dat – OBSAH

 1. Zpracování osobních údajů
 2. Kdo se k datům dostane?
 3. Co byste dal měli vědět?
 4. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Jsem malý živnostník a spravuji svoji společnost Aromapflege & Mehr. Tirol.

Provozuji e-shop  a nabízím konzultace na webových stránkách www.aromapflege.tirol

Pro poskytování mých služeb, prodej zboží a provoz mých webových stránek zpracovávám některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

I.

Zpracování osobních údajů

A. V případě použití kontaktního formuláře

Pokud poptáváte mé produkty a služby, budu pracovat s vašimi kontaktními údaji, které mi sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to:

 • Formulář pro navázání kontaktu
 • Formulář pro zjištění vašich požadavků k sestavení semináře či kurzu
 • Dotazník pro výrobu Vlastní vůně

Z jakého důvodu?

Kontaktuji vás přes ně pro další domluvu ohledně zboží a služeb.

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

Jak dlouho budu osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budu zpracovávat nejdéle 6 měsíců od naší poslední komunikace. 

 

B. V případě nákupu

Pokud u mne nakoupíte jakékoliv zboží či elektronicky zpracovaný kurz, budu pracovat s údaji, které mi vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, případně vaš IČO.

Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebuji zpracovat, abych splnila naši smlouvu – dodala vám mé zboží nebo služby. Přes kontaktní údaje s vámi budu také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů. 

Osobní údaje budu dále zpracovávat pro splnění mých povinností, které pro mne plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracovávám?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

Jak dlouho budu osobní údaje zpracovávat?

Po dobu plnění naší služby a poté 6 měsíců od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží.

 

C. Newslettery (obchodní sdělení)

Pokud jste nakupující zákazník a nezakázal jste mi to při nákupu, použiji vaši e-mailovou adresu pro rozesílku mých novinek a aktuálních článků.

Na základě jakého právního důvodu?

Umožňuje mi to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste mi to při nákupu nezakázali.

Jak dlouho budu osobní údaje zpracovávat?

Od vašeho posledního nákupu po dobu, dokud se sami neodhlásíte z odebírání obchodního sdělení. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo mne kontaktujte na e-mailu: info@aromapflege.tirol

II.

Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u mne. Přesto, že pro mne pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že mi pomáhají s chodem e-shopu a webových stránek.

 • provozovatel e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395)
 • společnosti podílející se na expedici zboží (Rakouská Pošta)
 • společnosti podílející se na expedici plateb (………………)
 • poskytovatel e-mailingové služby (MailPoet)

 

Vaše osobní údaje se dále mohou dostat k těmto dalším subjektům:

 • Tomáš Cirkl, společnost WPLama
 • Phillipp Huber, společnost Huber Media

Osobní údaje zpracovávám pouze na území Evropské unie.

III.

Co byste dál měli vědět

V mojí společnosti ne/mám jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

V mojí společnosti ne/dochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte mne na e-mailové adrese info@aromapflege.tirol  nebo zavolejte na tel. č. 0043-6644818533

IV.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na mne a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, vyžádat si u mne přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po mne v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku. 

Pokud si myslíte, že s daty nenakládám správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

 

Tyto podmínky jsou účinné od 1.5. 2021

Pin It on Pinterest